Estel fire métima

S pravdou a láskou nad všelikou cháskou zvítězit snadné není.

Kontakty na autory

Tady mě najdete.....
Tady mě najdete...
 
Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.