Estel fire métima

S pravdou a láskou nad všelikou cháskou zvítězit snadné není.

Obrázky elfů

Elfka...

Elfka...

show.php.jpg

 
Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.