Estel fire métima

S pravdou a láskou nad všelikou cháskou zvítězit snadné není.

Prohlášení k tvorbě

SLYŠTE SLYŠTE!!!!!

Obnovení schůzí na Vruonkově chatu!!!!!
Kdo chce mluvit, kdo chce řvát,
kdo si chce jen povídat,
kdo Vruonkův čet měl rád
přijdte se za námi podívat!
Tuto neděli po večerníčku,
přijdte k nám ason na chviličku!

vruon.wz.cz

Žádné komentáře
 
Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.